---- گروههای جايگشتی، ترم دوم ۱۳۹۲

پیش نیازها: 

نظریه‌ی گروه‌ها

سیاست نمره دهی: 

امتحان میان‌­ترم:       به ارزش ۳۰ درصد در تاریخ شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

امتحان پایان ترم:      به ارزش ۶۰ درصد

تکالیف و کوییزها:  ۱۰ درصد

ساعت‌های رفع اشکال: روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۴۵

نمونه سوالات امتحانی

 

زمان بندی کلاس: 

روزهای یکشنبه  و سه شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۷  کلاس ۴ ریاضی

Term: 
زمستان ۱۳۹۲
Grade: 
Graduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی