---- نظریه گروه‌ها، ترم اول ۱۳۹۲

پیش نیازها: 

جبر

سیاست نمره دهی: 

امتحان میان­ترم:       به ارزش ۳۵ درصد در تاریخ شنبه ۲ آذر  ۱۳۹۲

امتحان پایان ترم:      به ارزش ۵۰ درصد

تکالیف و کوییزها:  ۱۵ درصد

زمان بندی کلاس: 

روزهای شنبه  و چهارشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۵

Term: 
پاییز ۱۳۹۲
Grade: 
Graduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی