---- ریاضیات پیشرفته، ترم دوم ۱۳۹۲

این درس  مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد معدن است

پیش نیازها: 

ریاضی مهندسی

سیاست نمره دهی: 

امتحان میان­‌ترم        به ارزش ۳۰ درصد در تاریخ  ‌شنبه ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۹۳  

امتحان پایان ترم      به ارزش ۵۵ درصد

تکالیف و پروژه‌ها  ۱۵ درصد

ساعت‌های رفع اشکال:  روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت ۹:۴۵ الی ۱۱:۴۵

نمونه سوالات امتحانی

 

زمان بندی کلاس: 

روزهای یکشنبه  و سه شنبه ساعت ۸ الی ۹:۳۰   کلاس ۵ معدن

Term: 
زمستان ۱۳۹۲
Grade: 
Graduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی